Transparante prijzen, alle boten inclusief BTW

Boot Huren Amsterdam, als toonaangevend boot verhuur bedrijf in Amsterdam, heeft tot op heden altijd de prijzen gevoerd precies zoals deze door haar partners werden aangeleverd. Hierbij was het zo dat verschillende bootverhuurders een verschillend prijsbeleid voeren. Dit leidde tot een verschil in prijsvoering binnen niet alleen de Amsterdamse boten verhuur markt, maar tevens binnen de Boot Huren Amsterdam website zelf.

Het is een hele belangrijke doelstelling voor Boot Huren Amsterdam bij te dragen aan een zo transparant mogelijke markt voor huur boten in Amsterdam. Het is dan ook belangrijk om duidelijkheid te scheppen voor de huurders. Wat huren zij en uiteraard tegen welk tarief. We hebben gemerkt dat er veel bootverhuurders in Amsterdam zijn die er voor hebben gekozen hun tarieven exclusief btw aan te bieden. Dit zorgt, naast dat het eigenlijk niet is toegestaan, ons inziens ook nog eens voor verwarring.

Particulieren
Boot Huren Amsterdam vindt dat het huren van een boot zo duidelijk en overzichtelijk mogelijk moet zijn en per 1 september 2008 zijn daarom alle prijzen op de Boot Huren Amsterdam websites inclusief BTW. Zo komt u niet bij ons niet voor verrassingen te staan.

Zakelijk
Het BTW tarief over boothuur in Amsterdam is 6%. Boot Huren Amsterdam wil haar zakelijke klanten graag wijzen op dit feit zodat ook zij precies weten waar zij aan toe zijn. Om deze reden zullen we ervoor zorgen dat naast alle tarieven duidelijk vermeld staat dat het vermelde tarief inclusief 6% BTW is.

Voor- en terugvaarkosten
Er zijn momenteel nog andere verwarrende verschillen binnen de Amsterdamse markt voor boten verhuur. Zo is het beleid omtrent voor- en terugvaarkosten nogal uiteenlopend. Boot Huren Amsterdam probeert middels de informatie die op haar websites staat inzichtelijk te maken waar de klant rekening mee moet houden als zij de boot wil huren.

Amsterdam vaart co2 neutraal

Alle boten in Amsterdam ingezet voor de commerciële vaart 100% co2 neutraal. Onbegonnen werk, zo lijkt het, maar Boot Huren Amsterdam zet vanaf 1 juni een flinke stap in die richting. Van alle door deze bootverhuurorganisatie verhuurde boten wordt de co2 uitstoot gecompenseerd door middel van deelname in co2 reducerende projecten. “Iedere boot die via www.boothurenamsterdam.com wordt gereserveerd vaart 100% co2 neutraal, punt uit”.

Het idee
Het idee is eigenlijk simpel. Een boot die rondvaart is verantwoordelijk voor co2 uitstoot. Om de co2 uitstoot van de boot neutraal te krijgen moet je dus zorgen dat deze uitstoot per saldo naar het nulpunt wordt gebracht. Door nauwkeurig voor alle boten die in de verhuur zijn te berekenen welke uitstoot plaatsvindt, kun je een zogenoemde “carbon footprint” opstellen. Dit is als het ware een blauwdruk van de Amsterdamse co2 emissie als gevolg van de scheepvaart. Door deze carbon footprint te koppelen aan de vaartochten die in een jaar plaatsvinden kun je nauwkeurig berekenen hoeveel co2 alle verhuurde boten gezamenlijk in een jaar hebben uitgestoten en weet je precies hoeveel co2 er gecompenseerd moet worden.

Berekeningen
Al deze berekeningen zijn gemaakt door het door Boot Huren Amsterdam in het leven geroepen projectteam “Amsterdam vaart co2 neutraal” en is daarin bijgestaan door het op de Keizersgracht gevestigde STX Services, expert op het gebied van co2 reductie door middel van deelname aan co2 reducerende projecten. Gedacht kan worden aan het bouwen van windmolenparken, waterkrachtcentrales of opwekking van energie uit biomassa. Bastiaan Peters van Boot Huren Amsterdam: “We hebben ons samen sterk gemaakt om uitsluitend deel te nemen aan projecten die meetbare langdurige resultaten als gevolg hebben en die zijn onderschreven door de daartoe bevoegde instanties. Het duurde niet lang voordat het duidelijk was dat er enkel in CER’s geïnvesteerd zou worden”. Deze Certified Emmission Reductions zijn uitgegeven door het UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) en worden gecontroleerd door de daartoe bevoegde instanties als KPMG & SGS. “Zo kunnen we harde garanties aan onze klanten geven, en dat doen we dan ook. Iedere boot die via www.boothurenamsterdam.com wordt gereserveerd vaart 100% co2 neutraal, punt uit”. Er is daarbij ook goed gekeken naar het standpunt van milieuorganisaties als Greenpeace. “Wij investeren bijvoorbeeld niet in het planten van bomen omdat dat door hen afgeraden wordt”.

Gemeente Amsterdam
Sinds de gemeente Amsterdam in 2006 de groene weg is ingeslagen op het gebied van commerciële vaart door bij de voorlopig laatste uitgifte van exploitatievergunningen deze uitsluitend toe te wijzen aan elektronisch aangedreven boten, is er al een hoop verbeterd. Maar volgens het projectteam zijn “we” er nog lang niet. “Het is waar dat er geen co2 meer uit de uitlaat van de boot zelf komt, maar gemakshalve wordt wel vergeten dat deze elektriciteit wordt opgewekt in zeer vervuilende energiecentrales. Een halve oplossing dus. Boot Huren Amsterdam heeft ook hiermee rekening gehouden en de co2 uitstoot die elektriciteitsopwekking voor elektrische boten veroorzaakt meegenomen in de Carbon Footprint”.

De toekomst
Volgens het projectteam zouden idealiter alle verbrandingsmotoren vervangen moeten worden door elektronisch aangedreven motoren, deze vervolgens aandrijven met groene stroom, en dan de co2 die door opwekking uitgestoten werd compenseren middels CER’s. Boot Huren Amsterdam is er klaar voor en hoopt een voorbeeld te stellen voor andere vervuilende branches in Amsterdam. Bastiaan Peters: “De zeer vervuilende toeristische rondvaartboten doen nog niet mee, maar nodigen we graag uit voor een gesprek. Andere bedrijven die co2 willen terugdringen zijn ook van harte welkom. De gemeente is een goede weg ingeslagen maar kan het niet alleen. Als ondernemend Amsterdam zijn steentje bijdraagt dan kunnen we een voorbeeld stellen in Nederland, Europa en misschien zelfs de wereld”.